Menu
Hledání Přihlásit Košík 0
Váš košík je prázdný :(

Získejte dopravu zdarma

Nakupte ještě za 500 Kč a dopravu máte zdarma.

Doprava zdarma!

Nová kolekce hokejek 24-25

Obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů v případě uzavření kupní smlouvy a v případě provedení online platby

Společnosti SPINFLO s.r.o., se sídlem Františka Křížka 1, 170 00 Praha 7 IČO:26206536 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u ​Městského soudu v Praze​, oddíl C , vložka 79676 (dále jen „​Správce​“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „​Nařízení​“) zpracovává následující osobní údaje:

a. v případě uzavření kupní smlouvy

- jméno a příjmení

- e-mailová adresa

- fakturační adresa

- telefonní číslo

- název firmy

- IČ, DIČ

- číslo bankovního účtu a kód banky

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a kód banky budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Emailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte. Tato obchodní sdělení mohou být zasílána i společností Heureka Shopping s.r.o. v rámci služby Ověřeno zákazníky pro vyhodnocení zpětné vazby Kupujícího.

b. v případě provedení online platby

- jméno a příjmení

- e-mailová adresa

- kód objednávky

- ID platby

Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, kód objednávky a ID platby je nutné zpracovat za účelem provedení platby v rámci uzavřené smlouvy, plnění právní povinnosti Správce a obranu práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b), c) a f) Nařízení. Osobní údaje budou zpracovány po dobu 10 let a dále v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě

požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz

není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,

- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1.

písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu,

pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Přihlásit odběr můžete zde